Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ35985756
5. Міжміський код та телефон, факс(056)3739787 (056)3739787
6. Електронна поштова адресаpravozahust@academy.in.ua
7. ДиректорНомеровська Анастасiя Миколаївна

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
304.03.201609.03.2016Акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Ф’ючерс"3978935618.57747.3546
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв (станом на 04.03.2016р.).Пакет власника акцiй Товариства Акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Ф’ючерс» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 39789356) складав 18,5774% голосуючих акцiй (18,5774% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки АТ «ЗНВКIФ «Ф’ючерс» складає 7,3546% голосуючих акцiй (7,3546% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.
204.03.201609.03.2016Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспортер"3351648811.867519.9627
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв (станом на 04.03.2016р.). Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код ЄДРПОУ 33516488) становив 11,8675% голосуючих акцiй (11,8675% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «КБ «Транспортер» становить 19,9627% голосуючих акцiй (19,9627% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.
104.03.201609.03.2016Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"334734081219.5202
Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий перелiк акцiонерiв (станом на 04.03.2016р.). Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) становив 12,00% голосуючих акцiй (12,00% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Хiммет» становить 19,5202% голосуючих акцiй (19,5202% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. Пакет власника акцiй Товариства