Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЯРИНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента08711 Київська обл., смт. Козин Солов’яненка, буд. 308-а
4. Код за ЄДРПОУ31432333
5. Міжміський код та телефон, факс044-251-69-78 044-251-69-78
6. Електронна поштова адресаyarina7@bk.ru
7. Генеральний ДиректорПавлюк Вікторія Станіславівна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
09.03.2016призначеноГенеральний директорБобирь Марина Володимирівнад/н д/н
д/н
0
Рішення про призначення прийнято единим акціонером товариства 09.03.2016 р. Призначення посадової особи виконано у зв'язку з переходом Ген. директора на іншу роботу. Посадова особа Бобирь Марина Володимирівна призначена на посаду Генеральний директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Пуща-Лісна", юрист. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
09.03.2016звільненоГенеральний директорПавлюк Вікторія Станіславівнад/н д/н
д/н
100
Рішення про звільнення прийнято единим акціонером товариства 09.03.2016 р. Звільнення посадової особи виконано у зв'язку з переходом на іншу роботу. Посадова особа Павлюк Вікторія Станіславівна, яка займала посаду Генеральний директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 100%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 100%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.