Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
09.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АРДЖЕНТ ГРУП"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 місто Київ провул.Киянівський, буд.7А
4. Код за ЄДРПОУ38707466
5. Міжміський код та телефон, факс(044)272-42-48 (044)272-42-46
6. Електронна поштова адреса38707466@emitent.net.ua
7. Генеральний директорБакакін О.А.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
104.03.2016ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС»3489924698.136596.0127
ПРАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» повідомляє, що згідно з реєстром власників іменних цінних паперів станом на 01.03.2016 року, який емітент отримав 04.03.2016 року від ПАТ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», на рахунках власників акцій, яким належать 10 і більше голосуючих акцій, відбулися зміни, в результаті яких: - зменшився розмір частки у статутному капіталі ПРАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» власника акцій юридичної особи: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34899246, місцезнаходження: 04053, Україна, м.Київ, провулок Киянівський, буд.7А). До змiни розміру пакета акцiй розмір частки акцiонера ТОВ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» становив 463204053 штук (98,1365 %) в загальнiй кiлькостi акцiй та 463204053 штук (98,1365 %) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Після зміни розміру пакета акцій, розмiр частки акцiонера ТОВ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» становить 453180053 штук (96,0127 %) в загальнiй кiлькостi акцiй та 453180053 штук (96,0127 %) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.