Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОЗIВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітентаВідкрите акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента64600 Харкiвська обл., м. Лозова вул.Лозовського, 80
4. Код за ЄДРПОУ05461510
5. Міжміський код та телефон, факс(05745)22531 (05745)22531
6. Електронна поштова адресаinfo@ti05461510.pat.ua
7. ДиректорНайдук Василь Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.03.2016обраночлен ревiзiйної комiсiїПритула Свiтлана Зiновiївнад/в д/в
д/в
0
Член ревiзiйної комiсiї Притула Свiтлана Зiновiївна володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу обрано членом ревiзiйної комiсiї. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особу обрано до 04.03.2019 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
До обрання на цю посаду особа працювала у ВАТ “ЛАРЗ” (економiст, ревiзор).
04.03.2016обраноголова ревiзiйної комiсiїПокотило Наталiя Миколаївна.д/в д/в
д/в
0
Голова ревiзiйної комiсiї Покотило Наталiя Миколаївна володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу обрано членом ревiзiйної комiсiї. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 04.03.2016 особу обрано головою ревiзiйної комiсiї.
Особу обрано до 04.03.2019 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
До обрання на цю посаду особа працювала бухгалтером у ВАТ “ЛАРЗ”.
04.03.2016обраночлен наглядової радиБiгун Дмитро Олександровичд/в д/в
д/в
0
Член наглядової ради Бiгун Дмитро Олександрович володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу обрано членом наглядової ради. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особу обрано до 04.03.2019 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
До обрання на цю посаду особа працювала директором у ТОВ “ЛозоваБудМеханiка”.
04.03.2016обраноголова наглядової радиКравцов Iгор Леонiдовичд/в д/в
д/в
0
Голова наглядової ради Кравцов Iгор Леонiдович володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу обрано членом наглядової ради. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Рiшенням наглядової ради вiд 04.03.2016 особу обрано головою наглядової ради
Особу обрано до 04.03.2019 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
До обрання на цю посаду особа працювала ФОП.
04.03.2016обранодиректорМощонський Олександр Анатолiйовичд/в д/в
д/в
0
Директор Мощонський Олександр Анатолiйович володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу обрано. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особу обрано до переобрання . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
До обрання на цю посаду особа працювала ФОП.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Мощонський Олександр Анатолiйович набуває своїх повноважень з 16.03.2016 р.

04.03.2016звільненочлен наглядової радиКошовенко Iрина Борисiвнад/в д/в
д/в
31.2409
Член наглядової ради Кошовенко Iрина Борисiвна володiє 31,2409% вiд СК емiтента (на суму 4837,5 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особа обiймала цю посаду з 27.04.2012 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно нової редакцiї статуту - наглядова рада скаладається з 2-х осiб.
04.03.2016звільненочлен наглядової радиЧередниченко Лариса Олександрiвнад/в д/в
д/в
0
Член наглядової ради Чередниченко Лариса Олександрiвна володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особа обiймала цю посаду з 27.04.2012 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно нової редакцiї статуту - наглядова рада скаладається з 2-х осiб.
04.03.2016звільненочлен наглядової радиГвоздєв Олександр Юхимовичд/в д/в
д/в
0.0678
Член наглядової ради Гвоздєв Олександр Юхимович володiє 0.0678% вiд СК емiтента (на суму 10.5 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особа обiймала цю посаду з 27.04.2012 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно нової редакцiї статуту - наглядова рада скаладається з 2-х осiб.
04.03.2016звільненоголова наглядової радиКошовенко Володимир Iвановичд/в д/в
д/в
0
Голова наглядової ради Кошовенко Володимир Iванович володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особа обiймала цю посаду з 27.04.2012 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно нової редакцiї статуту - наглядова рада скаладається з 2-х осiб.
04.03.2016звільненоревiзорПритула Свiтлана Зiновiївнад/в д/в
д/в
0
Ревiзор Притула Свiтлана Зiновiївна володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особа обiймала цю посаду з 20.04.2011 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Згiдно нової редакцiї статуту - ревiзiйним органом товариства є ревiзiйна комiсiя, яка скаладається з 2-х осiб.
04.03.2016звільненодиректорНайдук Василь Володимировичд/в д/в
д/в
0
Директор Найдук Василь Володимирович володiє 0% вiд СК емiтента (на суму 0 грн.).
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.03.2016 особу звiльнено(припинено повноваження) з 16.03.2016. Пiдстава рiшення - змiна складу органiв управлiння АТ за рiшенням загальних зборiв.
Особа обiймала цю посаду з 14.05.2013 . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.