Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Iдея Банк»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента79008 м.Львiв вул.Валова, буд.11
4. Код за ЄДРПОУ19390819
5. Міжміський код та телефон, факс(032) 235 09 38 (032) 297 06 95
6. Електронна поштова адресаinfo@ideabank.ua
7. Голова ПравлiнняВласенко Михайло Валерiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.02.2016звільненоЧлен ПравлiнняАгнєшка ШиманюкED 4442933
28.02.2012 Воєвода Мазовєцкiй /1/
0
29 лютого 2016 р. згiдно з наказом вiд 29 лютого 2016 р. №39а-5 звiльнено за угодою сторiн Члена Правлiння Агнєшку Шиманюк (Agnieska Szymaniuk), громадянку Республiки Польща. Агнєшка Шиманюк перебувала на посадi з 23 липня 2012 р. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.