Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м.Київ проспект Науки 54-Б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 393-74-00 (044) 393-74-04
6. Електронна поштова адресаctr@emitent.net
7. Голова ПравлінняМаломуж С.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.02.2016припинено повноваженняЧлен ПравлінняДаниленко Валерій Миколайович
0
Згідно протоколу №13 засідання Наглядової ради ПАТ КБ "Центр" від 25.02.2016р.прийнято рішення припинити повноваження:Члена Правління Банку посадової особи Даниленка Валерія Миколайовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження посадової особи припиняються з 26.02.2016 р. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:з 23.02.2015р. по 26.02.2016 р. На посаду замість особи, повноваження якої припинено нікого не обрано.