Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м.Київ вул. Горького. 127
4. Код за ЄДРПОУ00032112
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-38-38 247-80-82
6. Електронна поштова адресаbank@eximb.com
7. Член ПравлінняВ.О. Руда

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

З метою оптимізації мережі філій АТ "Укрексімбанк", відповідно до повноважень Наглядової ради, передбачених пунктом 38 Статуту АТ "Укрексімбанк", Наглядовою радою АТ "Укрексімбанк" прийняте рішення ліквідувати (закритти) протягом року з дати прийняття Наглядовою радою цього рішення такі філії АТ "Укрексімбанк" (протокол №1 від 25.02.2016р.):
- філію АТ "Укрексімбанк" у м.Донецьку, розташовану за адресою: 83015, м.Донецьк, пр-т Миру, 8-А;
- філію АТ "Укрексімбанк" у м.Луганську, розташовану за адресою: 91011, м.Луганськ, вул.Оборонна, 4-Л;
- філію АТ "Укрексімбанк" у м.Ізмаїлі, розташовану за адресою: 68600, Одеська обл., м.Ізмаїл, вул. Героїв Сталінграду, 66.
Функцiї, якi виконували фiлiї - вiдповiдно до Положень про фiлiї.