Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04136 м. Київ вул. Стеценко, 6
4. Код за ЄДРПОУ35960913
5. Міжміський код та телефон, факс0445939960 0445939960
6. Електронна поштова адресаgusak@accordbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняКот Зiнаїда Петрiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.02.2016призначеноВ.о. начальника управлiння фiнансового монiторингу, Член Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»Новiк Дмитро Васильович--- ---
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Рiшенням Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол вiд 23.02.2016) з 23.02.2016 на посаду начальника управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» призначено Новiка Дмитра Васильовича.
Цим же рiшенням на Новiка Д.В. покладено виконання обов’язкiв начальника управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з 23.02.2016 до моменту отримання погодження Нацiональним банком кандидатури Новiка Д.В.
Кузьменко Олена Петрiвна: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акцiями емiтента не володiє (розмiр пакета 0%); обов’язки начальника управлiння фiнансового монiторингу виконувала тимчасово (до моменту призначення нового працiвника), на пiдставi рiшення Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiд 05.02.2016; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; займає посаду начальника вiддiлу контролю за iдентифiкацiєю клiєнтiв та аналiзу системи управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансування тероризму управлiння фiнансового монiторингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Новiк Дмитро Васильович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акцiями емiтента не володiє (розмiр пакета 0%); виконання обов’язкiв начальника управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» покладено з 23.02.2016 до моменту отримання погодження Нацiональним банком кандидатури Новiка Д.В.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; ранiше займав посади начальника управлiння фiнансового монiторингу вiдповiдального працiвника з питань фiнансового монiторингу ПАТ «АКЦЕПТ БАНК»; начальника управлiння фiнансового монiторингу вiдповiдального працiвника з питань фiнансового монiторингу ПАТ «Альпарi Банк».
23.02.2016звільненоВ.о. начальника управлiння фiнансового монiторингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»Кузьменко Олена Петрiвна--- ---
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Рiшенням Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол вiд 23.02.2016) з 23.02.2016 на посаду начальника управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» призначено Новiка Дмитра Васильовича.
Цим же рiшенням на Новiка Д.В. покладено виконання обов’язкiв начальника управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з 23.02.2016 до моменту отримання погодження Нацiональним банком кандидатури Новiка Д.В.
Кузьменко Олена Петрiвна: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акцiями емiтента не володiє (розмiр пакета 0%); обов’язки начальника управлiння фiнансового монiторингу виконувала тимчасово (до моменту призначення нового працiвника), на пiдставi рiшення Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiд 05.02.2016; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; займає посаду начальника вiддiлу контролю за iдентифiкацiєю клiєнтiв та аналiзу системи управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансування тероризму управлiння фiнансового монiторингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Новiк Дмитро Васильович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акцiями емiтента не володiє (розмiр пакета 0%); виконання обов’язкiв начальника управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» покладено з 23.02.2016 до моменту отримання погодження Нацiональним банком кандидатури Новiка Д.В.; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; ранiше займав посади начальника управлiння фiнансового монiторингу вiдповiдального працiвника з питань фiнансового монiторингу ПАТ «АКЦЕПТ БАНК»; начальника управлiння фiнансового монiторингу вiдповiдального працiвника з питань фiнансового монiторингу ПАТ «Альпарi Банк».