Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04116 Київ вул. Шолуденка, буд. 3
4. Код за ЄДРПОУ38690683
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 502-23-02 (044) 502-23-03
6. Електронна поштова адресаinfo@avgd.ua
7. Голова ПравлінняКорчинська С.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.02.2016призначеноЧлен ПравлінняШведа Оксана Федорівнад/н д/н
д/н
0
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 18.02.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової ради №3 від 18.02.2016р. Посадова особа Шведа Оксана Федорівна (паспорт: серія д/н номер д/н виданий д/н, д/н), призначена на посаду Заступника Голови Правління, Члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 22.02.2016р. - безстроково Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 25.11.2011 - Начальник служби інвестиційного бізнесу, ПАТ "УкрСиббанк" з 17.05.2013 - Директор служби продажу продуктів ринку капіталів, ПАТ "УкрСиббанк" з 01.10.2013 - Директор з інвестиційного бізнесу, ПуАТ "ФІДОБАНК". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. акцій. Згоди на розкриття паспортних даних надано не було