Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04092 м. Київ проспект Юрія Гагаріна, 17-В
4. Код за ЄДРПОУ36301800
5. Міжміський код та телефон, факс(044)559-23-18 (044)559-23-18
6. Електронна поштова адресаinfo@vernumbank.com
7. Голова ПравлінняСоболєв Олександр Аркадійович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
16.02.2016призначеноЧлен ПравлінняЯрухін Юрій Юрійовичд/н д/н
д/н
0
16 лютого 2016 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (протокол №10) прийнято рiшення призначити з 17.02.2016р. на посаду члена Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Начальника юридичного управління Ярухіна Юрія Юрійовича безстроково, вiдповiдно до Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Ю.Ю. Ярухін не володіє часткою в статутному капiталi емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Ярухін Юрій Юрійович займав такі посади: ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - начальник юридичного управління; ПАТ «КГС Банк» - заступник начальника юридичного управління; ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» - начальник юридичного управління. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Особу обрано на строк до припинення повноважень.
16.02.2016призначеноЧлен ПравлінняЛупой Роман Олександровичд/н д/н
д/н
0
16 лютого 2016 року Спостережною радою ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (протокол №10) прийнято рiшення призначити з 17.02.2016р. на посаду члена Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» Начальника управління ризиків Лупого Романа Олександровича безстроково, вiдповiдно до Статуту ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Р.О. Лупой не володіє часткою в статутному капiталi емітента, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Лупой Роман Олександрович займав такі посади: ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» - радник Голови Правління, начальник управління ризиків; ПАТ «Банк Перший» - начальник управління операційних ризиків, директор департаменту фінансового аналізу та ризиків; ПАТ «КБ «Південкомбанк» - начальник управління кредитних ризиків, директор департаменту контролю ризиків. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Особу обрано на строк до припинення повноважень.