Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Державний земельний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03115 м. Київ вул. Генерала Вiтрука, 12
4. Код за ЄДРПОУ38591533
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 32-32-905 +38 (044) 32-32-896
6. Електронна поштова адресаsecurities@derzhzembank.com
7. Заступник голови правлiнняБратчиков Володимир Васильович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
16.02.2016призначеноГолова правлiнняСкосирська Свiтлана Володимирiвна- -
-
0
Посадова особа Скосирська Свiтлана Володимирiвна у зв’язку з тим, що наглядова рада банку не прийняла рiшення щодо припинення її повноважень, визначених рiшенням наглядової ради вiд 15.04.2013 (протокол №1), продовжує виконання своїх обов’язкiв на посадi голови правлiння ПАТ "Держзембанк" у вiдповiдностi до наказу №13-к вiд 16.02.2016 року та чинного законодавства України. Посадову особу обрано на строк до 15.04.2018 року. Посадова особа дозволу на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Попереднi мiсця роботи: ПАТ "АКБ" "Київ" з 26.05.2011 р. по 25.04.13 р. на посадi голови правлiння; ПАТ "Держзембанк" з 26.04.2013 р. по 29.01.2016 р. на посадi голови правлiння; ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з 01.02.2016 р. по 11.02.2016 р. на посадi виконуючого обов'язки голови правлiння.