Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м.Днiпропетровськ пр. К.Маркса, 93
4. Код за ЄДРПОУ19361982
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-30-24
6. Електронна поштова адресаL.pustovaya@banknew.dp.ua
7. Голова ПравлiнняБулавiнова Таїсiя Володимирiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
10.02.2016звільненоЗаступник Голови Правлiння, Член ПравлiнняСесь Iгор АнатолiйовичАМ 060925
08.11.2000 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
0
Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд 10 лютого 2016р. (Протокол засiдання
№ 243) внесенi змiни у персональному складi посадових осiб емiтента.
16 лютого 2016 року за угодою сторiн звiльнений з посади Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АКБ «НОВИЙ» Сесь Iгор Анатолiйович (паспорт: серiя АМ номер 060925, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 08.11.2000р.). На посадi Заступника Голови Правлiння Сесь I. А. перебував з 26.10.2010р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi Банку не володiє.
На посаду Заступника Голови Правлiння нiкого не призначено.