Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01024 мiсто Київ вулиця КРУГЛОУНIВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 14
4. Код за ЄДРПОУ32670627
5. Міжміський код та телефон, факс0443645747 0443645747
6. Електронна поштова адресаsk@sk-point.com
7. Голова ПравлiнняКУЧЕР ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.02.2016звільненоГоловний бухгалтерРешетняк Валентина IванiвнаЕК 571426
12.09.1997 Артемiвський РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi
0
Вiдповiдно до Наказу Голови Правлiння ПАТ "СК "ПОIНТ" вiд 05.02.2016р. № 255-к 05.02.2016р.звiльнено з посади Головного бухгалтера ПАТ "СК "ПОIНТ" на пiдставi п.1 ст.36 КЗпП України Решетняк Валентину Iванiвну (паспорт серiї ЕК №571426 виданий 12.09.1997року Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi),володiє пакетом акцiй (у вiдсотках) в статутному капiталi емiтента в розмiрi - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi перебувала з 13.04.2011р.