Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Укрнафта"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ Несторiвський пров., буд. 3-5
4. Код за ЄДРПОУ00135390
5. Міжміський код та телефон, факс(044)5061045 (044)5061045
6. Електронна поштова адресаvkv@ukrnafta.com
7. Заступник Голови Правлiння, Головний фiнансовий директорЄвець Iрина Володимирiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.02.2016обраноЧлена правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчий Вiце-Президент з питань технологiй та послугРоберт Уоллi (Whalley Robert)н/д н/д
н/д
0
Наглядова Рада рiшенням вiд 04.02.2016 року, протокол № 1/16, обрала Члена правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчого Вiце-Президента з питань технологiй та послуг Робертa Уоллi (Whalley Robert), термiном на 5 рокiв вiдповiдно до статуту ПАТ "Укрнафта". Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах: з 2009 - 2011 рр. Старший Вiце-президент з бурiння, SCHLUMBERGER, Росiя; з 2011 – 2014 рр. Операцiйний директор, INTEGRA GROUP, Великобританiя; з 2014 – теп. час Незалежний консультант, Приватна проектна дiяльнiсть, Великобританiя. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, (розмiр пакета акцiй – 0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
04.02.2016обраноЧлен правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчий Вiце-Президент з соцiального та екологiчного розвиткуРадченко Геннадiй Юрiйовичн/д н/д
н/д
0
Наглядова Рада рiшенням вiд 04.02.2016 року, протокол № 1/16, обрала Члена правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчого Вiце-Президента з соцiального та екологiчного розвитку Геннадiя Юрiйовича Радченка, термiном на 5 рокiв вiдповiдно до статуту ПАТ "Укрнафта". Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах: директора з корпоративних питань Nestle в Українi та Молдовi, Члена Ради директорiв Nestle в Українi та Молдовi, Член Наглядової ради Nestlе Україна. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, (розмiр пакета акцiй – 0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
04.02.2016обраноЧлен правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчий Вiце - Президент з видобутку та переробкиКалугiн Маврiкiй Анiсiмовiч (Kalugin Mavriky Anisimovich)н/д н/д
н/д
0
Наглядова Рада рiшенням вiд 04.02.2016 року, протокол № 1/16, обрала Члена правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчого Вiце - Президента з видобутку та переробки Калугiна Маврiкiя Анiсiмовiча (Kalugin Mavriky Anisimovich), термiном на 5 рокiв вiдповiдно до статуту ПАТ "Укрнафта". Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах: з 2010 – 2012 рр. Генеральний директор - Розробка родовищ та розвиток; з 2011 – 2013 рр. Директор операцiйного блоку з хiмiчних методiв пiдвищення нафтовiддачi пласта, в CAIRN ENERGY INDIA, Гургаон, Iндiя; з 2013 – 2014 рр. Директор, Комплексний енергетичний сервiс в PETROFAC INTERNATIONAL, Москва, Росiя; з 2014 – 2015 рр. Операцiйний директор, Рада директорiв - Petrofac, Промисловi рiшення та послуги пiдтримки SRL в PETROFAC PS&FS S.R.L., Бухарест, Румунiя. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, (розмiр пакета акцiй – 0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
04.02.2016припинено повноваженняЧлен правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчий Вiце - Президент з видобутку та переробкиКрiстофер Кокс (Christopher Cox)н/д н/д
н/д
0
Наглядова Рада рiшенням вiд 04.02.2016 року, протокол № 1/16, припинила повноваження Члена правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчого Вiце - Президента з видобутку та переробки Крiстофера Кокса (Christopher Cox), на данiй посадi перебував з 08.12.2015 року (рiшення Наглядової Ради вiд 08.12.2015 року, протокол № 5/15). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, (розмiр пакета акцiй – 0%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.