Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська аграрно-страхова компанiя"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18001 м. Черкаси вул. Дашковича, буд.20, оф.226
4. Код за ЄДРПОУ22800936
5. Міжміський код та телефон, факс0472-56-65-25 044-585-94-02
6. Електронна поштова адресаHomchenko@uaic.com.ua
7. В.о. Голови правлiнняІщук О.П.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
02.02.2016обраноЧлен правлінняКорякін Іван МихайловичМЕ 885955
19.07.2008 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0
Наглядовою радою Товариства 02.02.2016 року прийнято рішення обрати з 03.02.2016 року на посаду члена правління Корякіна Івана Михайловича (паспорт серії МЕ № 885955, виданий: 19 липня 2008 року Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради від 02.02.2016 року. Строк, на який обрано, - до 11 березня 2016 року. Акціями Товариства не володіє. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років, - заступник фінансового директора, заступник голови правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.