Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.01.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03067 м.Київ бульвар Івана Лепсе,4
4. Код за ЄДРПОУ20026740
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 351-10-91 (044) 351-10-90
6. Електронна поштова адресаnkbank@nkbank.com.ua
7. Голова ПравлінняЖуковець О.Я.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.01.2016припинено повноваженнязаступник Голови ПравлінняЯківчук Максим Олександрович
0
Посадова особа Яківчук Максим Олександрович (не надав згоди на розкриття паспортних даних), який займав посаду заступник Голови Правління, припинив повноваження.Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі <поданої Заяви про звільнення за власним бажанням> 29.01.2016р. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: <З 10.01.2014р.>. <На посаду заступника Голови Правління, замість Яківчука Максима Олександровича, повноваження якого припинено, нікого не призначено.>