Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

Дата здійснення дії: 18.05.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до рішення Спостережної ради АК «Київенерго» від 18.05.2010 (протокол Спостережної ради АК «Київенерго» від 18.05.2010) у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Обрано (призначено):
Комарницького Дениса Сергійовича Члена Спостережної ради АК «Київенерго» обрано (призначено) на посаду Голови Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія СН №118645. Виданий: 13.02.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києві. На момент обрання володів 0,00012% (126 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Голови Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: консультант-організатор апарату Київської міської організації Народно-Демократичної партії; юрисконсульт ТОВ "Юридична фірма "Правозахисник"; виконавчий директор ТОВ "Юридична фірма "Правозахисник"; директор ТОВ "Центр розвитку економіки і права".
Познякова Олександра Вікторовича Члена Спостережної ради АК "Київенерго" обрано (призначено) на посаду заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія ВВ № 382569. Виданий: 18.04.1998 Ц-Міським РВ Горлівського МУУМВС України у Донецькій області. На момент обрання володiв 0,000005% % (6 акцiй) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: iнженер централiзованого вiддiлу органiзацiї працi i заробiтної плати ВЕО "Донбасенерго"; головний бухгалтер Зуївської ДРЕС-2, ВЕО "Донбасенерго"; головний бухгалтер, заступник директора з фiнансiв та облiку, директор з економiки та фiнансiв ВАТ "Донбасенерго"; директор з економiки та фінансів ТОВ «Техпромпоставка»; директор з економiки та фiнансiв ТОВ "Схiденерго"; керiвник департаменту з генерацiї дирекцiї з виробництва Корпорацiї "Донбаська паливно-енергетична компанiя"; начальник вiддiлу радникiв, в.о. першого вiце-президента НАК "Енергетична компанiя України".
Маслова Ігоря Олександровича Члена Спостережної ради АК "Київенерго" обрано (призначено) на посаду заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВВ №270964. Виданий: 06.03.1998 Ц-Міськ. РВ Горлівськ. МУУМВС України у Донецькій обл. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду заступника Голови Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: учень електрослюсаря Зуевської ГРЕС-2; інженер ПЕО Донбасенерго; начальник лабораторії Донбаської електроенергетичної системи; начальник служби ТОВ Сервіс – Інвест; керівник департаменту з електричних мереж ТОВ ДТЕК.
Захарчука Олексія Миколайовича Члена Спостережної ради АК "Київенерго" обрано (призначено) на посаду секретаря Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВС № 114566. Виданий: 30.12.1999 Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду секретаря Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: перший заступник директора ТОВ "Перший радник".
Інформація складена станом на 18.05.2010 та враховує всі наявні відомості щодо посадової особи, які є у розпорядженні АК «Київенерго».
Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі даних отриманих від вищезазначених осіб) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.

Голова правління Е.С. Соколовський

19.05.2010.