Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04073 м. Київ Московський проспект, 6
4. Код за ЄДРПОУ26410155
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 428 61 28 (044) 428 61 28
6. Електронна поштова адресаKiyutinaNM@pinbank.ua
7. Голова ПравлiнняКолесник Iрина Вiкторiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.12.2015призначеноЧлен ПравлiнняГадомська Тетяна Iванiвна- -
-
0
Головного бухгалтера ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" Гадомську Тетяну Iванiвну призначено на посаду члена Правлiння ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" згiдно рiшення Спостережної ради ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (протокол № 51 вiд 28.12.2015р.) Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гадомська Т.I. акцiями ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 14.04.2008р. - по 05.10.2015р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"; з 06.10.2015р. - виконуюча обов'язки головного бухгалтера ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", з 03.12.2015 р. - Головний бухгалтер ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".
28.12.2015звільненочлен ПравлiнняОмельчук Ярослав Анатолiйович- -
-
0
Омельчука Ярослава Анатолiйовича звiльнено з посади члена Правлiння згiдно рiшення Спостережної ради ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (протокол № 51 вiд 28.12.2015р.) за згодою сторiн. Особа перебувала на посадi 4 мiсяцi. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Омельчук Я.А. акцiями ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" не володiє. Замiсть Омельчука Я.А. на посаду члена Правлiння призначено Головного бухгалтера ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" Гадомську Тетяну Iванiвну.