Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04114 мiсто Київ вулиця Вишгородська, будинок 45/2, Лiтера "А"
4. Код за ЄДРПОУ37176171
5. Міжміський код та телефон, факс(044)237-03-45 (044)237-03-45
6. Електронна поштова адресаoyaremenko@smartbank.kiev.ua
7. в.о Голови ПравлiнняГолуб Олег Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.12.2015припинено повноваженняв.о.Голови ПравлiнняГолуб Олег Миколайович
(не надано згоди на розкриття паспортних даних)
0
Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», прийнято рiшення (Протокол №41 вiд 25.12.2015р.) про припинення повноважень виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК» Голуба Олега Миколайовича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) з 04 сiчня 2016 року у зв’язку з його переведенням на посаду Радника Голови Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК». Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 15.10.2015 по 04.01.2016 рр.
25.12.2015призначеноВиконуюча обовязки Голови ПравлiнняСавчук Наталiя Михайлiвна
(не надано згоди на розкриття паспортних даних)
0
Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК»,прийнято рiшення (Протокол засiдання №41 вiд 25.12.2015р.) про призначення Заступника Голови Правлiння Савчук Наталiї Михайлiвни (не надано згоди на розкриття паспортних даних) на посаду Голови Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК» з моменту надання письмової згоди на це Нацiональним банком України. З 05 сiчня 2016 р. та до моменту надання Нацiональним банком України письмової згоди на призначення Савчук Н.М. Головою Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК», покласти на неї виконання обов’язкiв Голови Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК».Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом п"яти останнiх рокiв займала посади: заступник директора банку, начальник вiддiлення банку, заступник Голови Правлiння, в.о. Голови Правлiння Банку.