Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Українська фінансова група"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 місто Київ Саксаганського, 77
4. Код за ЄДРПОУ14285934
5. Міжміський код та телефон, факс(44) 278 64 81 (44) 278 64 81
6. Електронна поштова адресаostalena@ufg.com.ua
7. Голова ПравлінняТатуріна О.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.12.2015призначеноЧлен ПравлінняКармазін Олександр ВолодимировичМК 584189
15.08.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
0
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 24.12.2015 р. (протокол №9 від 24.12.2015 року). У зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Кармазін Олександр Володимирович (паспорт: серія МК номер 584189 виданий 15.08.1997 р. МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області), призначена на посаду Член Правління на новий строк. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 - 31.12.2017. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор Філії АТ "УФГ",директор філії ПрАТ "УФГ", "УФГ" за суміщенням посад. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: <зазначення розміру пакета 0 акцій.
24.12.2015призначеноЧлен ПравлінняМельник Юрій БорисовичСО 829203
18.12.2001 Дарницьке РУ ГУ МВС України у м. Києві
0
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 24.12.2015 р. (протокол №9 від 24.12.2015 року). У зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Мельник Юрій Борисович (паспорт: серія СО номер 829203 виданий 18.12.2001 р. Дарницьке РУ ГУ МВС України у м. Києві), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 - 31.12.2017. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "УФГ", член Правління ПрАТ "УФГ". . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
24.12.2015призначенозаступник Голови ПравлінняБабич Георгій Валерійовичд/н д/н
д/н
0
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 24.12.2015 р. (протокол №9 від 24.12.2015 року). У зв'язку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Бабич Георгій Валерійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступник Голови Правління на новий строк. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 - 31.12.2017 Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Перший заступник Голови Правління, член Правління ПрАТ "УТСК", заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
24.12.2015призначенозаступник Голови ПравлінняВітрук Микола Анатолійовичд/н д/н
д/н
0
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 24.12.2015 р. (протокол №9 від 24.12.2015 року). У зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Вітрук Микола Анатолійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду заступник Голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 - 31.12.2017. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника юридичного відділу начальник юридичного управління, директор департаменту правового забезпечення, заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
24.12.2015призначенозаступник Голови ПравлінняСамойленко Тамара ВасилівнаСН 989948
24.11.1998 Дніпровське РУ ГУ МВС України у м. Києві
0
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 24.12.2015 р. (протокол №9 від 24.12.2015 року). У зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Самойленко Тамара Василівна (паспорт: серія СН номер 989948 виданий 24.11.1998 р. Дніпровське РУ ГУ МВС України у м. Києві), призначена на посаду заступник Голови Правління на новий строк. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 - 31.12.2017. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Віце-Президент/член Правління АТ "УФГ", заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі 0 акцій.
24.12.2015призначеноЗаступник Голови ПравлінняДорошенко Юрій МиколайовичСН 375272
27.12.1996 Московське РУГУ МВС України у м. Києві
0
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 24.12.2015 р. (протокол №9 від 24.12.2015 року). У зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень заступника Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Дорошенко Юрій Миколайович (паспорт: серія СН номер 375272 виданий 27.12.1996 р. Московське РУГУ МВС України у м. Києві), призначена на посаду Заступник Голови Правління на новий строк. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 - 31.12.2017. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Перший віце-президент АТ, заступник Голови Правління ПрАТ "УФГ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
24.12.2015призначеноГолова ПравлінняТатуріна Олена АнатоліївнаТТ 048685
09.04.2011 Святошинське РУ ГУ МВС України у м. Києві
0
Рішення про продовження повноважень на новий строк прийнято Наглядовою радою ПрАТ "УФГ" 24.12.2015 р. (протокол №9 від 24.12.2015 року). У зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Голови Правління ПрАТ "УФГ" прийнято рішення про продовження строку повноважень посадової особи на підставі п.7.7.5 Статуту ПрАТ "УФГ" . Зміни відбулись у зв'яку із закінченням 31.12.2015 року строку повноважень Правління ПрАТ "УФГ". Посадова особа Татуріна Олена Анатоліївна (паспорт: серія ТТ номер 048685 виданий 09.04.2011 р. Святошинське РУ ГУ МВС України у м. Києві), призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 01.01.2016 - 31.12.2017. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Президент АТ "УФГ", Голова Правління ПрАТ "УФГ". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.