Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Продцентр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента10029 м. Житомир вул. Котовського, буд.61
4. Код за ЄДРПОУ01549863
5. Міжміський код та телефон, факс0412 361275 0412 374303
6. Електронна поштова адресаprodcentr@emzvit.com.ua
7. ДиректорГанна Костянтинiвна Толоконнiкова

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
118.12.201523.12.2015фізична особа33.68333.936
Згідно отриманої Емітентом 23 грудня 2015 року інформації від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, відбулися зміни в інформації про власників іменних цінних паперів, у зв'язку з чим у власника акцій - фізичної особи, яка раніше володіла 1258906 голосуючими акціями Емітента, що становило 33.6832 % у відсотках до статутного капіталу, відбулося збільшення кількості голосуючих акцій на 9478 штук простих іменних акцій, та складає 1268384 штук простих іменних акцій, або 33.9368 % від статутного капіталу. Дата обліку - 18 грудня 2015 року.