Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м.Днiпропетровськ пр. К.Маркса, 93
4. Код за ЄДРПОУ19361982
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-30-24
6. Електронна поштова адресаL.pustovaya@banknew.dp.ua
7. Голова ПравлiнняБулавiнова Таїсiя Володимирiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.12.2015призначеноЧлен ПравлiнняЛитвин Павло МиколайовичВА 765056
03.07.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi
0
Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд 22 грудня 2015р. (Протокол засiдання
№ 240) з 23 грудня 2015 року членом Правлiння АКБ «НОВИЙ» на невизначений термiн призначений Радник Голови Правлiння Литвин Павло Миколайович (паспорт: серiя ВА номер 765056, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 3.07.1997р.).
Литвин Павло Миколайович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi АКБ «НОВИЙ» не володiє.
Литвин П. М. з жовтня 2010 року по 30 вересня 2014 року працював на керiвних посадах в ПАТ «БАНК ФОРУМ», а саме директором схiдного регiонального центру, директором вiддiлення №1500 Донецької дирекцiї. З 02 лютого 2015 року по 11 грудня 2015 року – директор продажу банкiвських продуктiв Департаменту по роботi з регiональними VIP – клiєнтами ПАТ «ДIАМАНТБАНК».