Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04080 м. Київ вул. Фрунзе, буд. 25
4. Код за ЄДРПОУ36002395
5. Міжміський код та телефон, факс044-364-98-04 044-364-98-01
6. Електронна поштова адресаm.korneva@bank34.kiev.ua
7. Голова ПравлінняІщенко В.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.12.2015звільненоЧлен ПравлінняШаповал Ростислав Олексійовичд/н д/н
д/н
0
Підставою припинення повноважень є звільнення Шаповала Р.О. з роботи в ПАТ "БАНК 3/4" згідно наказу Голови Правління Банку від 22.12.2015р. №71-К на підставі заяви Шаповала Р.О. відповідно до п.1 ст. 36 КЗпП України, за угодою сторін. Посадова особа Шаповал Ростислав Олексійович (згода на розкриття паспортних даних не надана), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Часткою в статутному капіталі та акціями емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2010р. по 22.12.2015р. На посаду члена Правління замість звільненої особи нікого не призначено.