Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Київхлiб"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04080 м. Київ Межигiрська, 83
4. Код за ЄДРПОУ00381574
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 2777031 2777031
6. Електронна поштова адресаVGorbatyuk@khleb.com.ua
7. Голова правлiнняЧереда Володимир Вiкторович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
322.12.2015Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «АРIВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Пайовий венчурний не диверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд «Арiво Корпоративний» (Україна)39173497-23300296010
Публiчне акцiонерне товариство «Київхлiб» (далi – Товариство) повiдомляє, що 22.12.2015 року вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» (код ЄДРПОУ 30370711, мiсцезнаходження: вул. Нижнiй Вал, 17/8, м. Київ, 04071) був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, згiдно з яким вiдбулися змiни власникiв голосуючих акцiй товариства, а саме:
пакет акцiй юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «АРIВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (Пайовий венчурний не диверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд «Арiво Корпоративний» (Україна) (код ЄДРПОУ 39173497-23300296, мiсцезнаходження: бульвар Марiї Приймаченко, буд. 1/27, оф. 204, Київ, 01042) до змiн становив 0%, пiсля змiн – 10,0% статутного капiталу Товариства.
222.12.2015Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фенорiс Холдинг» (Україна)362588450.0002510
Публiчне акцiонерне товариство «Київхлiб» (далi – Товариство) повiдомляє, що 22.12.2015 року вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» (код ЄДРПОУ 30370711, мiсцезнаходження: вул. Нижнiй Вал, 17/8, м. Київ, 04071) був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, згiдно з яким вiдбулися змiни власникiв голосуючих акцiй товариства, а саме:
пакет акцiй юридичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фенорiс Холдинг» (Україна) (код ЄДРПОУ 36258845, мiсцезнаходження: бульвар Марiї Приймаченко, буд. 1/27, оф. 204, Київ, 01133) до змiн становив 0,00025%, пiсля змiн – 10,0000% статутного капiталу товариства, але становить не менше 10,0% голосуючих акцiй.
122.12.2015АЗIДIУМ ЛIМIТЕД, Кiпр26979823.775710
Публiчне акцiонерне товариство «Київхлiб» (далi – Товариство) повiдомляє, що 22.12.2015 року вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України» (код ЄДРПОУ 30370711, мiсцезнаходження: вул. Нижнiй Вал, 17/8, м. Київ, 04071) був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, згiдно з яким вiдбулися змiни власникiв голосуючих акцiй товариства, а саме:
пакет акцiй юридичної особи АЗIДIУМ ЛIМIТЕД, Кiпр (код ЄДРПОУ 269798, мiсцезнаходження: Акрополеос, Менеу, буд.54, Ларнака, 7000) до змiн становив 23,7757%, пiсля змiн – 10,0000 % статутного капiталу товариства, зменшився але становить не менше 10,0%.