Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04073 м. Київ Московський проспект, 6
4. Код за ЄДРПОУ26410155
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 428 61 28 (044) 428 61 28
6. Електронна поштова адресаKiyutinaNM@pinbank.ua
7. Голова ПравлiнняКолесник Iрина Вiкторiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
15.12.2015призначеноПерший заступник Голови Правлiння, член ПравлiнняМоскаленко Iрина Василiвна- -
-
0
Москаленко Iрину Василiвну призначено на посаду Першого заступника Голови Правлiння, члена Правлiння згiдно рiшення Спостережної ради ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"(протокол № 49 вiд 15.12.2015р.) вiдповiдно до Статуту ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". Призначено строком на 3 роки. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Москаленко I.В. акцiями ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 23.04.2008 по 07.12.2012 - заступник Голови Правлiння ПАТ "КБ "Актив-банк", з 10.12.2012 по 01.03.2013 - Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ "Банк Перший", з 02.09.2015 по 21.09.2015 - Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Iнтеграл-банк", з 23.11.2015 по 15.12.2015 - радник групи радникiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".
15.12.2015звільненоЗаступник Голови Правлiння, член ПравлiнняПриходько Свiтлана Вiкторiвна- -
-
0
Приходько Свiтлану Вiкторiвну звiльнено з посади заступника Голови Правлiння, члена Правлiння згiдно рiшення Спостережної ради ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (протокол № 49 вiд 15.12.2015р.). Звiльнено в зв"язку iз скороченням штату банку. Особа перебувала на посадi 8 рокiв. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Приходько С.В. акцiями ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" не володiє. Замiсть Приходько С.В. на посаду нiкого не призначено.