Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01004 м.Київ Пушкiнська, 42/4
4. Код за ЄДРПОУ14361575
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 392 70 14 (044) 392 70 14
6. Електронна поштова адресаYuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
7. Голова ПравлiнняПьотровскi Жан-Поль, Марсель, Дезiре

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
15.12.2015обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїМаротiн Тьєрi, Андре- -
-
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Банку 15.12.2015 року прийнято рiшення обрати Членом Ревiзiйної комiсiї – п. Маротiна Тьєрi, Андре (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.], Керiвник напрямку агро бiзнесу департаменту розвитку мiжнародного роздрiбного банкiнгу.
15.12.2015обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїЛебутейє Паскаль, П’єр, Франсуа- -
-
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Банку 15.12.2015 року прийнято рiшення обрати Членом Ревiзiйної комiсiї – п. Лебутейє Паскаля, П’єра, Франсуа (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 2007 – 2012: "Емпорiкi Банк Грецiя" [Emporiki Bank Greece], керiвник центру кредитування, керiвник управлiння оцiнки ризикiв; 2013 – до сьогоднi: АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.], Органiзацiя та управлiння МРБ (Мiжнародним роздрiбним банкiнгом) департамент стратегiї ризикiв та затвердження кредитування.
15.12.2015обраноГолова Ревiзiйної комiсiїГiю Бенуа, Марсель, Жак- -
-
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Банку 15.12.2015 року прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї – п. Гiю Бенуа, Марселя, Жака (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано) зi строком повноважень три роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 2007 – 2010 рр.: АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.], аналiтик з роздрiбних ризикiв Департаменту постiйного контролю ризикiв; 2010-2013рр.: АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.], Фiнансовий координатор КРЕДI АГРIКОЛЬ [CREDIT AGRICOLE] в Сербiї та КРЕДI АГРIКОЛЬ [CREDIT AGRICOLE] в Польщi; 2013р. – теперiшнiй час: АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.], Фiнансовий координатор КРЕДI АГРIКОЛЬ [CREDIT AGRICOLE ] в Українi та КРЕДI АГРIКОЛЬ [CREDIT AGRICOLE] в Польщi.
15.12.2015припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїПфлiмлен Елен- -
-
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Банку 15.12.2015 року було прийнято рiшення припинити повноваження одночасно стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Банку достроково, зокрема, i щодо Члена Ревiзiйної комiсiї – п. Пфлiмлен Елен (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано; на посадi перебувала сiм мiсяцiв).
15.12.2015припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїЛебутейє Паскаль, П'єр, Франсуа- -
-
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Банку 15.12.2015 року було прийнято рiшення припинити повноваження одночасно стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Банку достроково, зокрема, i щодо Члена Ревiзiйної комiсiї – п. Лебутейє Паскаля, П'єра, Франсуа (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано; на посадi перебув сiм мiсяцiв).
15.12.2015припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїГiю Бенуа, Марсель, Жак- -
-
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Банку 15.12.2015 року було прийнято рiшення припинити повноваження одночасно стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї Банку достроково, зокрема, i щодо Голови Ревiзiйної комiсiї – п. Гiю Бенуа, Марселя, Жака (не володiє часткою у статутному капiталi Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи посадовi злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано; на посадi перебув сiм мiсяцiв).