Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
14.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 м. Київ вул. Тарасiвська,9
4. Код за ЄДРПОУ39037656
5. Міжміський код та телефон, факс044 235-09-09 044 235-09-09
6. Електронна поштова адресаbank@vectorbank.com.ua
7. Голова Правлiння Лiчман Ярослав Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.12.2015звільненоЧлен ПравлiнняСидорова Ганна Миколаївна
0
Вiдповiдно до Наказу Голови Правлiння ПАТ "ВЕКТОР БАНК" №145-к вiд 11.12.2015 Сидорову Ганну Миколаївну звiльнено з посади Заступника Голови Правлiння ПАТ "ВЕКТОР БАНК" 11 грудня 2015 року за власним бажанням.
Повноваження члена правлiння припинено на пiдставi рiшення Спостережної ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" (протокол №46 вiд 11.12.2015).
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Сидорова Ганна Миколаївна перебувала на посадi Заступника Голови Правлiння з 27.03.2014., на посадi члена Правлiння з 03.04.2014.
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (обрано).