Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Укрнафта"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ Несторiвський пров., буд. 3-5
4. Код за ЄДРПОУ00135390
5. Міжміський код та телефон, факс(044)5061045 (044)5061045
6. Електронна поштова адресаvkv@ukrnafta.com
7. Заступник Голови Правлiння - виконавчий директорПустоваров Володимир Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.12.2015призначеноЧлен правлiння ПАТ "Укрнафта" Виконавчий вiце - президент з видобутку та переробкиКрiстофер Кокс (Christopher Cox)н/д н/д
н/д
0
Наглядова Рада рiшенням вiд 08.12.2015 року, протокол № 5/15, затвердила умови трудового контракту Члена правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчого вiце - президента з видобутку та переробки Крiстофера Кокса (Christopher Cox), термiном на 5 рокiв вiдповiдно до статуту ПАТ "Укрнафта". Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах: Старший вiце-президент (Розробка, Проектування та Бурiння свердловин) , Виконавчий вiце-президент BG Advance, BG GROUP, Великобританiя. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
08.12.2015призначеноЧлен правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчий вiце - президент з питань корпоративної стратегiї та р-куПоппер Джонатан Барнетт Альберт (Popper Jonathan Вarnett Albert)н/д н/д
н/д
0
Наглядова Рада рiшенням вiд 08.12.2015 року, протокол № 5/15, затвердила умови трудового контракту Члена правлiння ПАТ "Укрнафта", Виконавчого вiце - президента з питань корпоративної стратегiї та розвитку Поппера Джонатана Барнетта Альберта (Popper Jonathan Вarnett Albert), термiном на 5 рокiв вiдповiдно до статуту ПАТ "Укрнафта". Протягом 5 останнiх рокiв перебував на посадах: вiце-президент (Розвиток бiзнесу) THE ENERGY CONTRACT COMPANY, Лондон, Велика Британiя; вiце-президент PETROFAC INTEGRATED ENERGY SERVICES, Лондон, Велика Британiя. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
08.12.2015призначеноЧлен правлiння ПАТ "Укрнафта", Головний фiнансовий директорIрина Євецьн/д н/д
н/д
0
Наглядова Рада рiшенням вiд 08.12.2015 року, протокол № 5/15, затвердила умови трудового контракту Члена правлiння ПАТ "Укрнафта", Головного фiнансового директора Iрини Євець, термiном на 5 рокiв вiдповiдно до статуту ПАТ "Укрнафта". Протягом 5 останнiх рокiв перебувала на посадах: Генеральний директор ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ "РОСИНКА"; Фiнансовий директор ПрАТ "МТС УКРАЇНА". Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.