Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
07.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м.Київ проспект 40 рiччя Жовтня, б.26а
4. Код за ЄДРПОУ20042839
5. Міжміський код та телефон, факс0442572014 0442580302
6. Електронна поштова адресаdimar@fbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняДолженко Ольга Володимирiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.12.2015призначенозаступник Голови Правлiння-начальник вiддiлу фiнансового монiторингуГайдукова Iрина Василiвна
0
Вiдповiдно до рiшення Спостережної ради (протокол №19/2015 вiд 04.12.2015), призначено заступника Голови Правлiння Гайдукову Iрину Василiвну, яка є вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу в Банку, на посаду заступника Голови Правлiння-начальника вiддiлу фiнансового монiторингу. У посадової особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Термiн обрання не визначений. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала посаду заступника Голови Правлiння-в.о.начальника ОПЕРУ, заступника Голови Правлiння.