Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04073 м. Київ Московський проспект, 6
4. Код за ЄДРПОУ26410155
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 428 61 28 (044) 428 61 28
6. Електронна поштова адресаKiyutinaNM@pinbank.ua
7. Голова ПравлiнняКолесник Iрина Вiкторiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
03.12.2015призначеноГоловний бухгалтерГадомська Тетяна Iванiвна- -
-
0
03 грудня 2015 р. ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" отримано лист Нацiонального банку України в якому повiдомляється, що рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України вiд 24.11.2015 р. №536 погоджено Гадомську Тетяну Iванiвну на посаду Головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гадомська Т.I. акцiями ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 14.04.2008р. - по 05.10.2015р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"; з 06.10.2015р. - виконуюча обов'язки головного бухгалтера ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".
03.12.2015призначено Голова ПравлiнняКолесник Iрина Вiкторiвна- -
-
0
03 грудня 2015 р. ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" отримано лист Нацiонального банку України в якому повiдомляється, що рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України вiд 24.11.2015 р. №532 погоджено Колесник Iрину Вiкторiвну на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Колесник I.В. акцiями ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 17.07.2001р. - по 05.10.2015р. - головний бухгалтер ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"; з 06.10.2015р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".