Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м.Днiпропетровськ пр. К.Маркса, 93
4. Код за ЄДРПОУ19361982
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-30-24
6. Електронна поштова адресаL.pustovaya@banknew.dp.ua
7. Голова ПравлiнняБулавiнова Т. В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
01.12.2015призначеноГолова ПравлiнняБулавiнова Таїсiя ВолодимирiвнаМА 361412
30.09.1997 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi
9.9933
Наказом № 257-п вiд 01.12.2015 р., на пiдставi рiшення Комiтету Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем за № 531 вiд 24.11.2015 р. про погодження Голови Правлiння АКБ «НОВИЙ», доведеного у Листi Нацiонального банку України № 24-01012/92235 вiд 26.11.2015 р. (вхiдний № 1359 вiд 30.11.2015 р.) з 01.12.2015 Булавiнова Таїсiя Володимирiвна (паспорт: серiя МА номер 361412, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 30.09.1997р.) заступила на посаду Голови Правлiння АКБ «НОВИЙ». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Має частку в статутному капiталi АКБ «НОВИЙ» в розмiрi 149 900 000 акцiй/голосiв, що складає 9,9933%. Посади, якi обiймала Булавiнова Т. В.: З серпня 2010 року по липень 2014 року працювала на керiвних посадах в ПАТ «БАНК ФОРУМ», а саме директором центрального регiонального центра з корпоративного бiзнесу, директором вiддiлення №1131 Київської дирекцiї. З 20 жовтня 2014 року – директор Київської дирекцiї АКБ «НОВИЙ», з 28 серпня 2015 року – Заступник Голови Правлiння АКБ «НОВИЙ».
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее