Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.11.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Укрнафта"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ Несторiвський пров., буд. 3-5
4. Код за ЄДРПОУ00135390
5. Міжміський код та телефон, факс(044)5061045 (044)5061045
6. Електронна поштова адресаvkv@ukrnafta.com
7. Заступник Голови Правлiння - виконавчий директорПустоваров Володимир Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.11.2015припинено повноваженняЧлен Правлiння ПАТ "Укрнафта"Пустоваров Володимир Миколайовичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (протокол № 4/15 вiд 26.11.2015 року) з 22.12.2015 року припиняються повноваження Члена Правлiння ПАТ "Укрнафта" Пустоварова Володимира Миколайовича, на данiй посадi перебував з 15.04.2011 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення щодо укладення контракту з iншою особою, замiсть особи, повноваження якої будуть припиненi, уповноваженим органом не прийнято.

26.11.2015припинено повноваженняЧлен Правлiння ПАТ "Укрнафта"Долiна Наталiя Олександрiвнан/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (протокол № 4/15 вiд 26.11.2015 року) достроково припиненi повноваження Члена Правлiння ПАТ "Укрнафта" Долiної Наталiї Олександрiвни, на данiй посадi перебувала з 15.04.2011 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення щодо укладення контракту з iншою особою, замiсть особи, повноваження якої припиненi, уповноваженим органом не прийнято.


26.11.2015припинено повноваженняЧлен Правлiння ПАТ "Укрнафта"Кущ Олексiй Єгоровичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (протокол № 4/15 вiд 26.11.2015 року) достроково припиненi повноваження Члена Правлiння ПАТ "Укрнафта" Куща Олексiя Єгоровича, на данiй посадi перебував з 15.04.2011 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення щодо укладення контракту з iншою особою, замiсть особи, повноваження якої припиненi, уповноваженим органом не прийнято.


26.11.2015припинено повноваженняЧлен Правлiння ПАТ "Укрнафта"Гнип Михайло Петровичн/д н/д
н/д
7e-05
Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (протокол № 4/15 вiд 26.11.2015 року) достроково припиненi повноваження Члена Правлiння ПАТ "Укрнафта" Гнипа Михайла Петровича, на данiй посадi перебував з 15.04.2011 року. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 0,00007%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення щодо укладення контракту з iншою особою, замiсть особи, повноваження якої припиненi, уповноваженим органом не прийнято.
26.11.2015припинено повноваженняЧлен Правлiння ПАТ "Укрнафта"Бакуненко Михайло Iгоровичн/д н/д
н/д
0
Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради (протокол № 4/15 вiд 26.11.2015 року) достроково припиненi повноваження Члена Правлiння ПАТ "Укрнафта" Бакуненка Михайла Iгоровича, на данiй посадi перебував з 15.04.2011 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рiшення щодо укладення контракту з iншою особою, замiсть особи, повноваження якої припиненi, уповноваженим органом не прийнято.