Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.11.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Ардер"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03067 м.Київ Гарматна, буд.18
4. Код за ЄДРПОУ35416011
5. Міжміський код та телефон, факс0442236255 0442236255
6. Електронна поштова адресаArder@emitent.net.ua
7. ДиректорБуженко Олена Михайлiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
13.11.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКладовщикова Оксана ВалентинiвнаВА 752512
17.06.1997 Старобешiвським РВ УМВС України в Донецькiй обл.
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АРДЕР" (Протокол ЗЗА №4 вiд 10.11.2015р), якi вiдбулись 10 11.2015року. було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "АРДЕР" Кладовщикової Оксани Валентинiвни 12 листопада 2015 року.
13.11.2015обраноЧлен Наглядової радиIванець Вячеслав ВасильовичСК 185824
07.09.1996 Василькiвським МВГУМВС України в Київськiй обл.
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АРДЕР" (Протокол ЗЗА №4 вiд 10.11.2015р.). якi вiдбулись 10.11.2015року, було прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради ПАТ "АРДЕР" Iванця Вячеслава Васильовича з 12 листопада 2015 року.
Iванець вячеслав Васильович, 10 червня 1975 року народження. освiта: загально-середня; мiсце роботи: пiдприємець.
13.11.2015обраноЧлен Наглядової радиIванць Анатолiй ВасильовичСТ 242985
07.12.2012 Василькiвським РВ УДМВС України в Київськiй обл.
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АРДЕР" (Протокол №4 вiд 10.11.2015р.), якi вiдбулись 10.11.2015 року. було прийнято рiшення про обрання членом Наглядової ради ПАТ "АРДЕР" Iванця Анатолiя Васильовича з 12 листопада 2015 року.
Iванець Анатолiй Васильович, народився 19 квiтня 1983 року, освiта: загально-середня; мiсце роботи: пiдмиємець.
13.11.2015припинено повноваженняЧлен Наглядової радиАнпiлогова Свiтлана МиколаївнаСО 019799
20.04.1999 Харкiвським РУ ГУМВС України в м.Києвi.
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АРДЕР" (Протокол ЗЗА №4 вiд 10.11.2015р.), якi вiдбулись 10.11.2015 року. було прийнято рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "АРДЕР" Анпiлогової Свiтлани Миколаївни 12 листопада 2015 року.
13.11.2015обраноРевiзорГiрнiченко Дмитро ВасильовичЕВ 391581
08.10.2015 Олександрiвським РС УДМС України в Кiровоградськiй обл.
0
Позачеровим загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АРДЕР" (Протокол ЗЗА №4 вiд 10.11.2015р), якi вiдбулись 10.11.2015 року, було прийнято рiшення про обрання Ревiзором ПАТ "АРДЕР" Гiрнiченко Дмитра Васильовича з 12 листопада 2015 року.
Гiрнiченко Дмитро Васильович, народився 06 вересня 1990 року, освiта: загально-середня; мiсце роботи: з 01.10.2015 р. Директор ТОВ "Компанiя "ПРЕСТИЖ-ПЛЮС".
13.11.2015припинено повноваженняРевiзорЛяпчев Вадим МиколайовичСН 738627
17.02.1998 Подiльським РУГУМВС України в м.Києвi
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АРДЕР" (Протокол ЗЗА №4 вiд 10.11.2015р), якi вiдбулись 10.11.2015 року. було прийнято реiшення про припенення повноважень Ревiзора ПАТ "АРДЕР" Ляпчена Вадима Миколайовича 12 листопада 2015 року.
13.11.2015обраноДиректорБуженко Олена МихайлiвнаЕН 430444
19.07.2005 Кримiнським РВ УМВС України в Луганськiй обл.
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АРДЕР" (Протокол ЗЗА №4 вiд 10.11.2015р.), якi вiдбулись 10.11.2015року було прийнято рiшення про обрання Виконавчим органом (Директором) ПАТ "АРДЕР" Буженко Олену Михайлiвну з 12 листопада 2015 року.
Буженко Олена Михайлiвна народилась 17 вересня 1972 року, освiта: загально-середня; мiсце роботи - iнформацiя втрачена
13.11.2015припинено повноваженняДиректорНога Ярослав ПетровичСН 885515
24.07.1998 Харкiвським ґгу гу мвс України в м.Києвi
0
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АРДЕР" (Протокол ЗЗА №4 вiд 10.11.2015р), якi вiдбулись 10 листопада 2015 року, було прийнято рiшення про припинення повноважень Виконавчого органу (Директора) ПАТ "АРДЕР" Ноги Ярослава Петровича 11 листопада 2015 року.