Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.11.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04114 мiсто Київ вулиця Вишгородська, будинок 45/2, Лiтера "А"
4. Код за ЄДРПОУ37176171
5. Міжміський код та телефон, факс(044)237-03-45 (044)237-03-45
6. Електронна поштова адресаoyaremenko@smartbank.kiev.ua
7. в.о Голови ПравлiнняГолуб Олег Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.11.2015припинено повноваженнячлен Наглядової РадиБУЖДОВЕАНУ ЛАУРЕНЦИУ-ТАНАС (BUJDOVEANU TANASE-LAURENTIU)
(не надано згоди на розкриття паспортних даних)
0
Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол засiдання №29 вiд 04.11.2015р.) про припинення повноважень члена Наглядової ради БУЖДОВЕАНУ ЛАУРЕНЦИУ-ТАНАС (BUJDOVEANU LAURENTIU-TANASE) (не надано згоди на розкриття паспортних даних) з 05 листопада 2015 року за власним бажанням. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 24.04.2015 по 04.11.2015рр. Пiдстава змiн складу посадових осiб Правлiння-заява про складання повноважень як члена Наглядової ради за власним бажанням.