Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ35985756
5. Міжміський код та телефон, факс(056)3739793 (056)3739793
6. Електронна поштова адресаpravozahust@academy.in.ua
7. ДиректорНомеровська Анастасiя Миколаївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.10.2015призначеноДиректорНомеровська Анастасiя МиколаївнаАО №295594
29.09.2015 Бабушкiнський РВ у м. Днiпропетровську ГУДМС в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi - Товариство) вiд 26.10.2015р. прийнято рiшення:
2. З 27.10.2015р. призначити безстроково Номеровську Анастасiю Миколаївну (паспорт серiї АО № 295594, виданий Бабушкiнським РВ у м. Днiпропетровську ГУДМС в Днiпропетровськiй областi 29.09.2015р.) директором Товариства за сумiсництвом, з встановленням їй неповного робочого часу. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади iнженера з комп’ютерних систем ТОВ «Бiт Продакшн», адмiнiстратора центру сертифiкацiї ключiв ПАТ «КФЦ». Номеровська А.М. акцiями (часткою) Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.10.2015звільненоДиректорЖуравель Ганна СергiївнаАН №567376
25.12.2006 Ленiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi - Товариство) вiд 26.10.2015р. прийнято рiшення:
1. У зв’язку iз поданням заяви Журавель Ганни Сергiївни (паспорт серiї АН № 567376, виданий Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 25.12.2006р.) про звiльнення з посади директора Товариства за власним бажанням, звiльнити її з посади директора Товариства з 26.10.2015р. Перебувала на данiй посадi з 02.07.2014р. (1 рiк 3 мiсяцi). Журавель Г.С. акцiями (часткою) Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.