Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03151 Київ Смiлянська, 10/31
4. Код за ЄДРПОУ21265671
5. Міжміський код та телефон, факс044 230-70-20 044 230-70-22
6. Електронна поштова адресаvictor@arma-ic.com
7. Голова ПравлiнняФетiсова Людмила Володимирiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.10.2015призначеноГоловний бухгалтерТкаченко Людмила Володимирiвна
0
Наказом Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" № 3 вiд 26 жовтня 2015р. прийнято рiшення про призначення на посаду головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Ткаченко Людмилу Володимирiвну на пiдставi заяви.
Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк призначення Ткаченко Л.В. на дану посаду невизначено. Протягом останнiх п’яти рокiв Ткаченко Л.В. працювала головним бухгалтером Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю Страхова компанiя «Професiйне страхування».
26.10.2015звільненоГоловний бухгалтерТаращук Тетяна Вiталiївна
0
Наказом Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" № 4-Кз вiд 26 жовтня 2015р. прийнято рiшення про звiльнення з посади головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Таращук Тетяни Вiталiївни на пiдставi заяви згiдно п.1 ст.36 Кодексу законiв про працю України: за угодою сторiн.
Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
На посадi головного бухгалтера Таращук Т.В. перебувала з 02.12.2013р. по 26.10.2015р.
26.10.2015припинено повноваженняЧлен ПравлiнняТаращук Тетяна Вiталiївна
0
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" 26 жовтня 2015 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Таращук Тетяни Вiталiївни. Пiдстава такого рiшення: припинення трудових вiдносин Таращук Т.В. з ПРАТ СК "АРМА".
Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє – 0,00 вiдсоткiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
На посадi члена Правлiння ПРАТ СК "АРМА" Таращук Т.В. перебувала з 30.05.2013р. по 26.10.2015р.
На посаду особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.