Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м. Київ проспект Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ22868414
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 205-37-26 205-37-26
6. Електронна поштова адреса offіce@buc.com.ua
7. Голова ПравлінняТіхоміров О.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.10.2015призначеноЧлен ПравлінняПилипчук Лілія Володимирівна
0
22 жовтня 2015 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – банк) (протокол № 52 від 22.10.2015 р.) прийняті наступні рішення: Призначити Пилипчук Лілію Володимирівну (ненадана згода на розкриття паспортних даних) на посаду заступника Голови Правління, члена Правління банку з 22.10.2015 р. шляхом її переведення з посади заступника головного бухгалтера – начальника управління обліку клієнтських операцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Пилипчук Лілія Володимирівна призначена на строк - до моменту переобрання або припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: 2009-2011 рр. ПАТ «АВАНТ-БАНК» - начальник відділу обліку активно-пасивних операцій, начальник управління бек-офісу бізнесів, заступник начальника управління пруденційного нагляду; 2012- 2014 рр. ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»: заступник начальника управління супроводження та контролю банківських операцій (травень-вересень 2012 р.), начальник управління супроводження та контролю банківських операцій (жовтень 2012 р.- лютий 2013 р.), заступник Голови Правління, член Правління (березень 2013 р. - квітень 2014 р.). 2014 р. – по теперішній час ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»: начальник управління обліку клієнтських операцій (травень - жовтень 2014 р.), заступник головного бухгалтера – начальник управління обліку клієнтських операцій (з листопада 2014 р. по теперішній час). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
22.10.2015призначеноЧлен ПравлінняЧечіль Євген Миколайович
0
22 жовтня 2015 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі – банк) (протокол № 52 від 22.10.2015 р.) прийняті наступні рішення: Призначити Чечіля Євгена Миколайовича (ненадана згода на розкриття паспортних даних) на посаду заступника Голови Правління, члена Правління банку з 22.10.2015 р. Чечіль Євген Миколайович призначений на строк - до моменту переобрання або припинення повноважень. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2010-2013 рр. – перший заступник директора з загальної підтримки та розвитку Печерської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»; серпень 2013 р. - жовтень 2015 р. – директор Київського центрального відділення ПАТ «УКРІНБАНК». Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.