Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04073 м.Київ пр-т Московський, 8, корпус 16-А
4. Код за ЄДРПОУ14360506
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 426-67-89 426-88-50
6. Електронна поштова адресаalliancebank@alliancebank.org.ua
7. Голова ПравлінняДрапій Ірина Мойсеївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.10.2015припинено повноваженняЧлен Спостережної радиШнейдер Михайло Ісаакович
0
Керуючись вимогами статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Національний банк України листом від 16.10.2015 №24-00011/76982 (вх.№806 від 22.10.2015) довів до відому ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Банк) вимогу щодо заміни керівника Банку Шнейдера Михайла Ісааковича, оскільки його ділова репутація не відповідає вимогам чинного законодавства України та Положенню про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 №306. В зв’язку з цим, з 22.10.2015 достроково припинені повноваження незалежного члена Спостережної ради Банку Шнейдера Михайла Ісааковича. Посадова особа обіймала дану посаду з 21.04.2015. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних. Нового незалежного члена Спостережної ради Банку буде обрано згідно вимог чинного законодавства України.