Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Грiнченка, 1
4. Код за ЄДРПОУ38926880
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 277-27-00 (044) 277-27-07
6. Електронна поштова адресаinfo@af.gov.ua
7. Голова ПравлiнняРадченко Андрiй Анатолiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
19.08.2015звільненоЗаступник Голови ПравлiнняIсак Андрiй Миколайовичн/д н/д
н/д
0
На пiдставi розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.2015 № 838-р «Про звiльнення Iсака А.М. з посади заступника голови правлiння публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» звiльнено Iсака Андрiя Миколайовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) з посади заступника голови правлiння публiчного акцiонерного товариства “Аграрний фонд” за власним бажанням. Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 04.04.2015 по 19.08.2015 року. Замiсть звiльненої особи iншої особи не призначено.