Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04114 мiсто Київ вулиця Вишгородська, будинок 45/2, Лiтера "А"
4. Код за ЄДРПОУ37176171
5. Міжміський код та телефон, факс(044)237-03-45 (044)237-03-45
6. Електронна поштова адресаoyaremenko@smartbank.kiev.ua
7. в.о Голови ПравлiнняГолуб Олег Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
13.10.2015обранов.о.Голови ПравлiнняГолуб Олег Миколайович
(не надано згоди на розкриття паспортних даних)
0
Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», прийнято рiшення (Протокол засiдання №27 вiд 13.10.2015р.) про призначення на посаду виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК" Голуба Олега Миколайовича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) з 15 жовтня 2015 року до моменту погодження його кандидатури на посаду Голови Правлiння Банку Нацiональним банком України та призначення його на посаду Голови Правлiння Банку без додаткового рiшення Наглядової ради Банку з моменту погодження кандидатури.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Обраний на строк до моменту звiльнення.
Протягом п"яти останнiх рокiв займала посади: заступник Голови Правлiння, директор Київського регiонельного управлiння.
13.10.2015призначеноЗаступник Голови ПравлiнняСавчук Наталiя Михайлiвна
(не надано згоди на розкриття паспортних даних)
0
Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», прийнято рiшення (Протокол засiдання №27 вiд 13.10.2015р.) про переведення з посади виконуючої обов’язки Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК" Савчук Наталiї Михайлiвни (не надано згоди на розкриття паспортних даних) на посаду Заступника Голови Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК» з 15 жовтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк до моменту звiльнення. Протягом п"яти останнiх рокiв займала посади: заступник директора банку, начальник вiддiлення банку, заступник Голови Правлiння, в.о. Голови Правлiння Банку.
13.10.2015припинено повноваженняВиконуюча обовязки Голови ПравлiнняСавчук Наталiя Михайлiвна
(не надано згоди на розкриття паспортних даних)
0
Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол засiдання №27 вiд 13.10.2015р.) про припинення повноважень виконуючої обов’язки Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК" Савчук Наталiї Михайлiвни (не надано згоди на розкриття паспортних даних) та переведення її на посаду Заступника Голови Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК» з 15 жовтня 2015 року. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 28.09.2015 по 13.10.2015рр. Пiдстава змiн складу посадових осiб Правлiння- заява на переведення в.о.Голови Правлiння Савчук Н.М.