Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСТРА БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04210 м.Київ проспект Героїв Сталінграда, 16 (літера В)
4. Код за ЄДРПОУ35590956
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 428 97 76 (044) 428 97 76
6. Електронна поштова адресаValentyna.Kutova@astra-bank.com.ua
7. В.о. Голови ПравлінняЩепанський С.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
15.10.2015призначеноГолова ПравлінняЩепанський Сергій Анатолійович
0
Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» від 15 жовтня 2015 року (Протокол № 14), прийнято рішення, а саме: -Призначено Члена Правління Щепанського Сергія Анатолійовича на посаду голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК» на строк, відповідно до Статуту ПАТ «АСТРА БАНК» (згоди на оприлюднення паспортних даних Щепанським С.А. не надано). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСТРА БАНК», протягом останніх п'яти років своєї трудової дiяльностi Щепанський С.А. обіймав посади: ПАТ «АСТРА БАНК»: член Правління; ТОВ АП Фінанс: начальник відділу управління ризиками; ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»: директор департаменту оцінки ризиків малого та середнього бізнесу.