Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04080 місто Київ вул.Фрунзе, буд.25
4. Код за ЄДРПОУ36002395
5. Міжміський код та телефон, факс0443649804 0443649801
6. Електронна поштова адресаm.korneva@bank34.kiev.ua
7. Голова ПравлінняВ.А.Іщенко

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
13.10.2015призначеноЧлен Спостережної радиБереславська Олена Іванівнад/н д/н
д/н
0
Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб ПАТ "БАНК 3/4" 13.10.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера № 10 від 13.10.2015р. Посадова особа Береславська Олена Іванівна (згода на розкриття паспортних даних відсутня ), призначена на посаду незалежного Члена Спостережної ради. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з червня 2010 року серпень 2011 р. Береславська О.І. працювала провідним науковим співробітником Національного університету державної податкової служби України, з вересня 2011 року займає посаду завідувача кафедри банківської справи та фінансового моніторингу того ж університету. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акції емітента не належать.
13.10.2015призначеноЧлен Спостережної радиМарков Дмитро Георгійовичн/д н/д
н/д
0
Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб ПАТ "БАНК 3/4" 13.10.2015 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення єдиного акціонера № 10 від 13.10.2015р. Посадова особа Марков Дмитро Георгійович (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду незалежного Члена Спостережної ради. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з лютого 2012 р. по червень 2013р. Марков Д.Г. працював на посаді радника відділу забезпечення діяльності директора Аграрної біржі. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акції емітента не належать.