Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНГЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18000 мiсто Черкаси вулиця Громова будинок 142
4. Код за ЄДРПОУ03361402
5. Міжміський код та телефон, факс0 (472) 32-79-00 32-79-02
6. Електронна поштова адреса03361402@afr.com.ua
7. Голова правлінняБуян С.I.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.10.2015обраночлен правлінняЯценко Олександр Павлович- -
-
0
Статутом публічного акціонерного товариства визначено виконавчий орган - правління, кількісний склад 7 осіб. Рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7 ) від 12.10.2015 року обрано Членом правління Яценка Олександра Павловича. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0%, розмір пакета акцій 0,00 грн. Строк на який обрано особу три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: керівник департаменту безпеки ТОВ "Смарт - Нерудиром", заступник в.о. Голови правління ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" з безпеки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015обраночлен правлінняІсаєнко Віктор Іванович- -
-
0
Статутом публічного акціонерного товариства визначено виконавчий орган - правління, кількісний склад 7 осіб. Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року обрано Членом правління Ісаєнка Віктора Івановича. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0%, розмір пакета акцій 0,00 грн. Строк на який обрано особу три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник виробничн-техничного відділу ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ", головний інженер ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015обраночлен правлінняСтойков Іван Миколайович- -
-
0
Статутом публічного акціонерного товариства визначено виконавчий орган - правління, кількісний склад 7 осіб. Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року обрано Членом правління Стойкова Івана Миколайовича. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0%, розмір пакета акцій 0,00 грн. Строк на який обрано особу три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник сектору мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ЗАТ "УкрГаз-Енерго", начальник служби закупiвлi та реалiзацiї зрiдженого газу -начальник ГНС (газонаповнювальна станція). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015обраночлен правлінняЗахарченко Олександр Анатолійович- -
-
0.0028
Статутом публічного акціонерного товариства визначено виконавчий орган - правління, кількісний склад 7 осіб. Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року обрано Членом правління Захарченка Олександра Анатолійовича. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє акціями товариства в кількості 4000 штук, що становить 0,0028 % статутного капіталу емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 1080,00 грн. Строк на який обрано особу три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: майстер механiчного вiддiлу ТОВ "Кременчуцький ремонтно - механiчний завод", заступник в.о. Голови правління ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" з виробничих питань. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015обраночлен правлінняСтародуб Олег Олександрович- -
-
0.0028
Статутом публічного акціонерного товариства визначено виконавчий орган - правління, кількісний склад 7 осіб. Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року обрано Членом правління Стародуба Олега Олександровича. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє акціями товариства в кількості 4000 штук, що становить 0,0028 % статутного капіталу емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 1080,00 грн. Строк на який обрано особу три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконавчий директор ТОВ "Картель - СПК", заступник в.о. Голови правління ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" з обліку газу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015обраноперший заступник Голови правлінняПівень Олександр Борисович- -
-
0.0028
Статутом публічного акціонерного товариства визначено виконавчий орган - правління, кількісний склад 7 осіб. Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року обрано Членом правління-першим заступником Голови правління Півня Олександра Борисовича. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє акціями товариства в кількості 4000 штук, що становить 0,0028 % статутного капіталу емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 1080,00 грн. Строк на який обрано особу три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник Голови правління ВАТ "Луганськгаз", перший заступник в.о.Голови правління ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015обраноГолова правлінняБуян Сергій Іванович- -
-
0.0038
Статутом публічного акціонерного товариства визначено виконавчий орган - правління, кількісний склад 7 осіб.
Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року обрано Головою правління Буяна Сергія Івановича. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє акціями товариства в кількості 5397 штук, що становить 0,0038 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 1457,19 грн. Строк на який обрано особу три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ВАТ "Луганськгаз". в.о.Голови правління ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015припинено повноваженнячлен правлінняСтойков Іван Миколайович- -
-
0
На підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року припинено повноваження Члена правління Стойкова Івана Миколайовича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну повноважень виконавчого органу - правління. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0%, розмір пакета акцій 0,00 грн. Особа перебувала на посаді члена правління з 22.10.2012 р (протокол Наглядової ради № 33 від 22.10.2012 р.) по 12.10. 2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015припинено повноваженнячлен правлінняСириця Вадим Дмитрович- -
-
0
На підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року припинено повноваження Члена правління Сириці Вадима Дмитровича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну повноважень виконавчого органу - правління. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0%, розмір пакета акцій 0,00 грн. Особа перебувала на посаді члена правління з 21 жовтня 2010 року (протокол Наглядової ради № 21 від 21.10.2010 р.) по 12.10.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015припинено повноваженнячлен правлінняЗахарченко Олександр Анатолійович- -
-
0.0028
На підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року припинено повноваження Члена правління Захарченка Олександра Анатолійовича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну повноважень виконавчого органу - правління. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє акціями товариства в кількості 4000 штук, що становит 0,0028 % статутного капіталу емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 1080,00 грн. Особа перебувала на посаді члена правління з 24 жовтня 2011 року (протокол Наглядової ради № 28 від 24.10.2011 р.) по 12.10.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015припинено повноваженнячлен правлінняСтародуб Олег Олександрович- -
-
0.0028
На підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року припинено повноваження Члена правління Стародуба Олега Олександровича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну повноважень виконавчого органу - правління. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє акціями товариства в кількості 4000 штук, що становить 0,0028 % статутного капіталу емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 1080,00 грн. Особа перебувала на посаді члена правління з 21 жовтня 2010 року (протокол Наглядової ради № 21 від 21.10.2010 р.) по 12.10.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015припинено повноваженнячлен правління-перший заступник Голови правлінняПівень Олександр Борисович- -
-
0.0028
На підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року припинено повноваження Члена правління-першого заступника Голови правління Півня Олександра Борисовича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну повноважень виконавчого органу - правління. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє акціями товариства в кількості 4000 штук, що становить 0,0028 % статутного капіталу емітента, розмір пакета акцій, який належить особі 1080,00 грн.. Особа перебувала на посаді члена правління з 21 жовтня 2010 року (протокол Наглядової ради № 21 від 21.10.2010 р.) по 12.10. 2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
12.10.2015припинено повноваженнявиконуючий обов'язки Голови правлінняБуян Сергій Іванович- -
-
0.0038
На підставі рішення Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол засідання Наглядової ради № 7) від 12.10.2015 року припинено повноваження виконуючого обов'язки Голови правління Буяна Сергія Івановича. Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну повноважень виконавчого органу - правління. Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Особа володіє акціями товариства в кількості 5397 штук, що становить 0,0038 % статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 1457,19 грн. Особа перебувала на посаді в.о.голови правління з 21 жовтня 2010 року (протокол Наглядової ради № 21 від 21.10.2010 р.) по 12.10. 2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.