Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

Дата здійснення дії: 14.04.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів АК «Київенерго» від 14.04.2010 (протокол від 14.04.2010) у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Відкликано (звільнено):
Комарницького Дениса Сергійовича, відкликано (звільнено) з посади Члена Спостережної ради АК «Київенерго». Паспортні дані: Серія СН №118645. Виданий: 13.02.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києві. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 06.09.2007.
Компанію Kapiton Trading Limited, відкликано (звільнено) з посади Члена Спостережної ради АК «Київенерго». Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 125569. Місце знаходження: 3 Themistokli Dervi Street, JULIA HOUSE, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus. На момент обрання володіла 24,97949% (27068837 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 06.09.2007.
Познякова Олександра Вікторовича, відкликано (звільнено) з посади Члена Спостережної ради АК «Київенерго». Паспортні дані: Серія ВВ № 382569. Виданий: 18.04.1998 Мiським РВ Горлiвського МУУМВС України у Донецькій обл. На момент обрання володів 0,000005% (6 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 06.09.2007.
Захарчука Олексія Миколайовича, відкликано (звільнено) з посади Члена Спостережної ради АК «Київенерго». Паспортні дані: Серія: ВС № 114566. Виданий: 30.12.1999 Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій обл. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 06.09.2007.
ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг», відкликано (звільнено) з посади Члена Спостережної ради АК «Київенерго». Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 34239322. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 43 оф. 32. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 06.09.2007.
Компанію Fluminea Limited, відкликано (звільнено) з посади Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 187676. Місцезнаходження: 8, Kennedy, 1- st. Floor, Flat/Office 101, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus. На момент обрання володiла 15,71691 % (17 031 513 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 06.09.2007.
Коваля Володимира Володимировича, відкликано (звільнено) з посади Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: СН № 521821. Виданий: 31.07.1997 Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві. На момент обрання володів 0,0009 % (1001 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 06.09.2007.
Шевченко Наталія Ігорівна, відкликано (звільнено) з посади Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВА № 238749. Виданий: 23.10.1996 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області.На момент обрання володіла 0,0000027 % (4 акції) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 06.09.2007.
Відповідно до Статуту АК «Київенерго» відкликання Членів Спостережної ради АК «Київенерго» відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Київенерго. Відповідно до Статуту АК «Київенерго» Голова Спостережної ради обирається та відкликається Членами Спостережної ради на засіданні Спостережної ради з числа обраних Вищим органом Київенерго Членів Спостережної ради. Відкликання діючого складу Спостережної ради АК «Київенерго» відбулося списком, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, що відбулися 14.04.2010.
НАК «Енергетична компанія України», відкликано (звільнено) з посади Члена Ревізійної комісії АК "Київенерго". Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 32984271. Місцезнаходження: 01001 м.Київ, вул. Хрещатик, 34. На момент обрання володіла 50,0% (54182141 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 06.09.2007.
Венцель Iгор Едвардович, відкликано (звільнено) з посади Члена Ревізійної комісії АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВА № 108751. Виданий: 27.06.1995 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькiй областi. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 06.09.2007.
Комлева Валентина Iванiвна, відкликано (звільнено) з посади Члена Ревізійної комісії АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: СО № 363930. Виданий: 25.04.2000 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 06.09.2007.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Київенерго, що відбулися 14.04.2010 відкликано Членів Ревізійної комісії.
Обрано (призначено):
Познякова Олександра Вікторовича, обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія ВВ № 382569. Виданий: 18.04.1998 Міським РВ Горлівського МУУМВС України у Донецькій області. На момент обрання володiв 0,000005% % (6 акцiй) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: iнженер централiзованого вiддiлу органiзацiї працi i заробiтної плати ВЕО "Донбасенерго"; головний бухгалтер Зуївської ДРЕС-2, ВЕО "Донбасенерго"; головний бухгалтер, заступник директора з фiнансiв та облiку, директор з економiки та фiнансiв ВАТ "Донбасенерго"; директор з економiки та фінансів ТОВ «Техпромпоставка»; директор з економiки та фiнансiв ТОВ "Схiденерго"; керiвник департаменту з генерацiї дирекцiї з виробництва Корпорацiї "Донбаська паливно-енергетична компанiя"; начальник вiддiлу радникiв, в.о. першого вiце-президента НАК "Енергетична компанiя України".
Михайлова Михайла Павловича, обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ЕМ № 916432. Виданий: 05.07.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго".Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго" вiдповiдно до Статуту АК "Київенерго". Посади, якi обiймав протягом своєї діяльності: Директор Луганської ТЕЦ, Директор департаменту генерації НАК «Енергетична компанія України».
Салоїд Олену Олександрівну, обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВС № 983131. Виданий: 28.03.2001 Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій обл. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково.Посади, якi обiймала протягом своєї діяльності: ТОВ «Східенерго» - головний бухгалтер, НАК «Енергетична компанія України» - начальник управління бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер.
Захарчука Олексія Миколайовича обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВС № 114566. Виданий: 30.12.1999 Гірницьким РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: перший заступник директора ТОВ "Перший радник".
Компанію КАПІТОН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Kapiton Trading Limited), обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 125569. Місце знаходження: 3 Themistokli Dervi Street, JULIA HOUSE, P.C. 1066 Nicosia, Cyprus. На момент обрання володіла 20,35% ( 22050174 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: Компанія є юридичною особою.
Комарницького Дениса Сергійовича, обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія СН №118645. Виданий: 13.02.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києві. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: консультант-організатор апарату Київської міської організації Народно-Демократичної партії; юрисконсульт ТОВ "Юридична фірма "Правозахисник"; виконавчий директор ТОВ "Юридична фірма "Правозахисник"; директор ТОВ "Центр розвитку економіки і права".
Компанію БЛЕДСОУ Холдінгз Лімітед (BLEDSOE Holdings Limited), обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 403070. Місце знаходження: Британські Віргінські о-ви P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. На момент обрання володіла 20,3482% (22050176 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: Компанія є юридичною особою.
Маслова Ігоря Олександровича, обрано (призначено) на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВВ №270964. Виданий: 06.03.1998 Ц-Міськ. РВ Горлівськ. МУУМВС України у Донецькій обл. На момент обрання володів 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду Члена Спостережної ради АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: особа не надала згоди на розкриття інформації.
Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів АК «Київенерго», що відбулися 14.04.2010, відкликано Членів Спостережної ради та не обрано Голову Спостережної ради. Згідно із Статутом АК «Київенерго» та Положенням про Спостережну раду АК «Київенерго», Голова Спостережної ради обирається на засіданні Спостережної ради.
НАК «Енергетична компанія України», обрано (призначено) на посаду Члена Ревізійної комісії АК "Київенерго". Компанія є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 32984271. Місцезнаходження: 01001 м.Київ, вул. Хрещатик, 34. На момент обрання володiла 50,0 % (54182141 акцій) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: Компанія є юридичною особою.
Фрицьку Любов Василівну, обрано (призначено) на посаду Члена Ревізійної комісії АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: КА № 425960. Виданий: 13.05.1997 Галицьким РВ ЛМІ ІМВС України у Львівській обл. На момент обрання володіла 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: заступник директора контрольно-ревізійного департаменту Мінпаливенерго України.
Сиромятову Вікторію Олексіївну, обрано (призначено) на посаду Члена Ревізійної комісії АК "Київенерго". Паспортні дані: Серія: ВВ № 268206. Виданий: 15.01.1998 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. На момент обрання володіла 0,0000009% (1 акція) статутного фонду АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду Члена Ревізійної комісії АК "Київенерго" безстроково. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: особа не надала згоди на розкриття інформації.
Відповідно до Статуту АК «Київенерго» Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Київенерго. Голова Ревізійної Комісії обирається та відкликається Членами Ревізійної Комісії на засіданні Ревізійної Комісії з числа обраних Вищим органом Київенерго Членів Ревізійної Комісії.
Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів АК «Київенерго», що відбулися 14.04.2010, відкликано Членів Ревізійної комісії та не обрано Голову Ревізійної комісії.
Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі даних отриманих від вищезазначених осіб) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.

Голова правління Е.С. Соколовський


16.04.2010.