Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

Дата здійснення дії: 14.04.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до рішення чергових загальних зборів акціонерів АК «Київенерго» від 14.04.2010 (протокол від 14.04.2010) було прийнято рішення про припинення філіалу АК "Київенерго".
Причини прийняття такого рiшення - централізація функцій матеріально-технічного забезпечення АК «Київенерго».
Повне найменування та мiсцезнаходження фiлiалу, що був припинений - фiлiал "База матерiально-технiчного забезпечення Київенерго", мiсцезнаходження: м. Київ, Деснянський район, вулиця Пухiвська,1А;
Функцiї, якi виконував філіал - забезпечення фiлiалiв Компанiї матерiально-технiчними ресурсами для здiйснення виробничо-експлуатацiйної дiяльностi.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.

Голова правління Е.С. Соколовський

16.04.2010.