Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
07.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04073 м. Київ Московський проспект, 6
4. Код за ЄДРПОУ26410155
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 428 61 28 (044) 428 61 28
6. Електронна поштова адресаkaydanyuktm@pinbank.ua
7. Заступник Голови ПравлiнняПриходько Свiтлана Вiкторiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
06.10.2015призначеновиконуючий обов'язки головного бухгалтераГадомська Тетяна Iванiвна- -
-
0
Згiдно з рiшенням Спостережної ради ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" призначено вiдповiдно до статтi 11 пункту 11.19 пiдпункту 45 Статуту ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" на посаду виконуючого обов'язки головного бухгалтера Гадомську Тетяну Iванiвну (протокол №28 вiд 06.10.2015р.) до надання письмової згоди Нацiонального банку України на призначення її на посаду головного бухгалтера. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гадомська Т.I. акцiями ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 14.04.2008р. - по 05.10.2015р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"; з 06.10.2015р. - виконуючий обов'язки головного бухгалтера ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК".