Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04116 Київ Шолуденка, 3
4. Код за ЄДРПОУ38690683
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 502-23-11 (044) 502-23-03
6. Електронна поштова адресаinfo@avangardbank.com.ua
7. Голова Правління ПАТ "БАНК АВАНГАРД"Корчинська С.А.

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПАТ «ФБ «Перспектива»Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 01.10.2015Акція проста12200000012200010025.12.2012242/1/2012Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
Відповідно до листа ПАТ "ФБ "Перспектива" вiд 01.10.2015р. (отриманого ПАТ «БАНК АВАНГАРД» 01.10.2015р.) у зв’язку з невиконанням п. 4.1. розділу 4 положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням НКЦПФР №1688 від 22.11.2012р., згідно Рішення директора ПАТ ФБ «Перспектива» №15/10/01-01 від 01.10.2015р., 01.10.2015р. виключені з Біржового реєстру другого рівня лістингу (дія - делістинг) 122 000 шт. акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «БАНК АВАНГАРД» (ISIN UA4000151260), загальною номінальною вартістю 122 000 000,00 грн., що складає 100% загальної кількості акцій ПАТ «БАНК АВАНГАРД». Випуск акцій ПАТ «БАНК АВАНГАРД», якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу зареєстрований Національною комісією з цiнних паперiв та фондового ринку 25.12.2012р., реєстраційний номер 242/1/2012. Акції ПАТ «БАНК АВАНГАРД» (ISIN UA4000151260) з 01.10.2015р. у лiстингу не перебувають.