Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
20.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18002 м.Черкаси вул.Гоголя, 285
4. Код за ЄДРПОУ22800735
5. Міжміський код та телефон, факс0472-36-02-69 0472-36-02-63
6. Електронна поштова адресаkanc@obl.ck.energy.gov.ua
7. Т.в.о.Голови ПравлiнняКузьмінська С.О.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
17.04.2015призначенотимчасово виконуюча обов'язки Голови ПравлінняКузьмінська Світлана Олександрівна- -
-
0
За рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 3 від 17.04.2015р.) призначено з 17.04.2015року особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" члена правління Кузьмінську Світлану Олександрівну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до Загальних зборів акціонерів товариства. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: начальник відділу балансів і головний технолог з АСУ, заступник комерційного директора ТОВ "ЛЕО"; заступник директора комерційного з технічного забезпечення енергозбуту ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління обирається за рішенням Наглядової Ради. Кількісний склад правління визначається Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", у відповідності до Статуту члени правління призначаються Наглядовою радою товариства за поданням голови правління кандидатури для обрання їх до складу Правління.
17.04.2015припинено повноваженнятимчасово виконуючий обов'язки Голови ПравлінняКарпенко Ігор Олександрович- -
-
0
За рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 3 від 17.04.2015 року) з 20.03.2015 року припинено трудову угоду укладену з виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" та припинено його повноваження як члена правління ПАТ "Черкасиобленерго". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рiшенням Наглядової ради товариства від 05.12.2014року. На посаді перебував з 08.12.2014року - 3 місяці 11 днів. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Кількісний склад правління визначається Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", у відповідності до Статуту члени правління призначаються Наглядовою радою товариства за поданням голови правління кандидатури для обрання їх до складу Правління.