Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.09.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04114 мiсто Київ вулиця Вишгородська, будинок 45/2, Лiтера "А"
4. Код за ЄДРПОУ37176171
5. Міжміський код та телефон, факс(044)237-03-45 (044)237-03-45
6. Електронна поштова адресаoyaremenko@smartbank.kiev.ua
7. в.о Голови ПравлiнняТерент"єв Дмитро Робертович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
14.09.2015припинено повноваженнявиконуючий обовязки Голови ПравлiнняТерент'єв Дмитро Робертович* *
не надано згоди на розкриття персональних даних
0
Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол засiдання № 24 вiд 14 вересня 2015 року) про звiльнення в.о.Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК" з 25.09.2015р. Терент'єва Дмитра Робертовича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) за угодою сторiн. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 24.09.2014 р. по 25.09.2015 р.
Пiдстава змiн складу посадових осiб Правлiння- припинення трудового договору за угодою сторiн та заявою в.о.Голови Правлiння Терент'єва Д.Р.
14.09.2015призначеноВиконуюча обовязки Голови ПравлiнняСавчук Наталiя Михайлiвна
(не надано згоди на розкриття паспортних даних)
0
Наглядовою радою ПУАТ «СМАРТБАНК», надалi по тексту «Банк», прийнято рiшення (Протокол засiдання №24 вiд 14.09.2015р.) про призначення виконуючою обов’язки Голови Правлiння ПУАТ "СМАРТБАНК"з 28 вересня 2015 року Заступника Голови Правлiння ПУАТ «СМАРТБАНК» Савчук Наталiю Михайлiвну (не надано згоди на розкриття паспортних даних) до моменту погодження її кандидатури на посаду Голови Правлiння Банку Нацiональним банком України та призначення її на посаду Голови Правлiння Банку без додаткового рiшення Наглядової ради Банку з моменту погодження кандидатури. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана на строк до моменту звiльнення. Протягом п"яти останнiх рокiв займала посади: заступник директора банку, начальник вiддiлення банку, заступник Голови Правлiння.