Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну складу посадових осіб

Дата здійснення дії: 09.04.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до рішення Спостережної ради АК "Київенерго" від 09.04.2010 (протокол від 09.04.2010) у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Відкликано (звільнено):
Артюшкіна Дмитра Івановича Члена правління АК «Київенерго» відкликано (звільнено) з посади Члена правління АК "Київенерго" у зв’язку з припиненням трудових відносин. Паспортні дані: № 6102699697, виданий: 25.11.2002 Железнодорожным РОВД г. Рязани. Не є акцiонером АК "Київенерго". Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 16.10.2008. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано (призначено):
Зайцева Олександра Сергiйовича обрано (призначено) на посаду Члена правлiння АК "Київенерго". Паспортні дані: серія АЕ № 490237, виданий 29.01.1997 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
Не є акцiонером АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: учень електромонтера ВО "Днiпроенергоремонт"; iнженер, асистент кафедри електроприводу, старший науковий спiвробiтник Днiпропетровського гiрничого iнституту; старший iнженер центральної лабораторiї ВО "Укрелектрочормет"; iнженер-налагоджувальник, старший iнженер - налагоджувальник Налагоджувального монтажного управлiння "Електропiвденмонтаж"; диспетчер оперативно-диспетчерської служби, заступник головного iнженера, головний iнженер Днiпропетровського пiдприємства електричних мереж; технiчний директор, перший заступник генерального директора-технiчний директор, заступник генерального директора з надзору за експлуатацiєю електричних мереж, директор з експлуатацiї електричних мереж, технiчний директор виконавчої дирекцiї ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Днiпрообленерго"; технiчний директор АК "Київенерго".
Обраний на посаду Члена правлiння АК "Київенерго" безстроково.
Iнформацiя складена станом на 09.04.2010 та враховує всi наявнi вiдомостi щодо посадової особи, якi є у розпорядженнi АК "Київенерго"
Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі отриманих від вищезазначених осіб даних) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.

Голова правління Е.С. Соколовський
09.04.2010